Entreprisekontoret

Ring oss nå:

970 01 943

BFJR – hemmelig våpen # 1 for å få byggherren til å betale for endringsarbeidene dine 

Tvist i byggeprosjektet ditt som du vil ut av? 

La oss si at du sender en endringsmelding til ENT, men den blir avvist. Du argumenterer til du blir grønn for hvor du skal få betalt, men ENT står på sitt.  

Hva gjør du som entreprenør når du har havnet i en tvist med kunden eller leverandøren din? Om motparten setter seg på bakbeina har du som regel to alternativer:
(1) du kontakter advokat og går til søksmål, eller
(2) du lar være fordi at det blir for dyrt for deg.  

Mange velger det siste alternativet, rett og slett fordi at de synes det er for kostnads- og tidkrevende å gå til søksmål. Men hva om du fikk vite at det finnes et annet alternativ? Et alternativ som sikrer deg at saken din blir behandlet av kompetente fagfolk, og til en god pris? Det skal vi gå gjennom her! 

Byggebransjens Faglige Juridiske Råd – BFJR

Byggebransjens Faglig Juridiske Råd – BFJR – er en lite brukt hemmelighet i bygg- og anleggsbransjen i Norge. Rådet er et organ som gir rådgivende uttalelser i tvister mellom entreprenører og byggherrer. Rådet har både jurister og personer med erfaring fra bygg- og anlegg, så du er sikret både en juridisk og teknisk kompetanse.  

Om du er i en tvist med kunden eller leverandøren kan du altså sende saken din inn til BFJR for en vurdering. BFJR kan da gi deg en tilbakemelding på om du for eksempel har krav på å få vederlagsjustering eller om du har krav på fristforlengelse.  

Hvilke saker kan du sende inn til rådet – BFJR? 

Her skal vi gå gjennom noen eksempler på saker som du kan sende inn til BFJR, sånn at du får en bedre forståelse av hvilke fordeler rådet kan bidra med for deg som entreprenør.  

Eksempel # 1: La oss se for et eksempel der du skal grave en grøft, og legge rør. Når du legger grøften, så viser det seg at du området består av massevis av fjell. Er dette en endring som gjør at grunnforholdene avviker fra det du hadde grunn til å regne med, og som gir deg krav på å få vederlagsjustering? Det er faktisk noe BFJR kan gi deg en uttalelse på. 

Eksempel # 2: Et annet eksempel kan være materialene som du bruker i et prosjekt. La oss si at du skal legge brostein, og du tenkte å bruke en sementbasert mørtel.

Etter at du sendte tilbudet ditt ombestemte byggherre seg for at han skal kreve at du bruker en epoxybasert mørtel. Er dette noe som du kan kreve vederlagsjustering på, og kan du kreve fristforlengelse på grunn av lengre leveringstid?

Også dette er en tvist som egner seg godt for BFJR – behandling.  

Eksempel # 3: Et siste eksempel er massetransport. La oss si at du har inngitt et tilbud på massetransport til en fyllplass, der du har gitt en pris per kubikkmeter. Etter signeringen av kontrakten sier byggherren at du ikke kan bruke fyllplassen dere snakket om, men at du må kjøre massene til et sted lenger vekk. Kan du kreve justerte enhetspriser?

Også dette er noe BFJR kan svare på.  

Har du forresten lest vår artikkel om hvordan du skal sørge for at du får betalt for endringer? 

Hva kan du bruke avgjørelsen fra BFJR til? 

Som nevnt gir BJRF i utgangspunktet kun rådgivende uttalelser. Det betyr at uttalelsen ikke er bindende fra motparten. 

Når det er sagt, starter en motpart som har fått en uttalelse fra rådet mot seg i en ganske bratt motbakke dersom det ender med en rettssak.

Rådet kan derfor være en forholdsvis rask og billig måte å få en «foreløpig» vurdering av saken sin før en eventuelt går til retten. Det er heller ingenting i veien for at både du og motparten avtaler at uttalelsen fra rådet skal være bindende.  

Hvor lang saksbehandlingstid har BFJR?

Saksbehandlingstiden i BFJR varierer, som ved alle instanser. Om du kun har bedt om en rådgivende uttalelse, så er saksbehandlingstiden helt nede i 3-4 uker. Om du og motparten har blitt enige om at avgjørelsen fra BFJR skal være bindende for begge to (oppmannsavgjørelse eller voldgift), så kan saksbehandlingstiden ta mellom 1-3 måneder fordi at begge parter i større grad skal få mulighet til å uttale seg.  

Sammenlignet med tingrettene vil du ofte vente lenger med å ta ut selve stevningen, og deretter tar det gjerne minst seks måneder å få berammet en hovedforhandling. Voldgift kan nok settes relativt raskt, men der har vi en helt annen dimensjon av kostnader.

Hvor mye koster det å få behandlet en sak BFJR? 

Prisen er det nesten ingen som kan slå BFJR på. 

Kostnaden for å behandle saken din varierer mellom kr 12 000 til kr 50 000 ekskl. mva. Det betyr at du kan få en avgjørelse fra både kompetente jurister og personer med bransjeerfaring helt ned til kr 12 000. 

Vår erfaring er at det finnes ingen andre organer i Norge som kan gi deg en såpass betryggende saksbehandling til en så lav pris.  

Husk dette før du går til BFJR!  

Én ting som det er viktig å huske på er at du selv har ansvaret for å belyse din egen sak når du går til BFJR. 

Du må selv finne frem relevante fakta i saken, og du må selv presentere kravene dine. Om du for eksempel har blitt forsinket på grunn av det midt i prosjektet må gjøres noen omprosjektering, er det eksempelvis viktig å huske på at etter NS 8405 pkt. 25.3 (2) bokstav a) må sendes et eget varsel om dekning av økte riggkostnader uten ubegrunnet opphold. 

Dersom du glemmer dette, taper du kravet ditt. 

Dette er kun ment som et eksempel, men illustrerer at det kan være mange fallgruver å huske på. Vi anbefaler derfor alltid at du tar en dobbeltsjekk av saken din med advokat, både for å vurdere om BFJR kan være egnet for deg og for å vurdere saken din. Husk at du alltid kan få tak i kompetente advokater hos oss som er spesielt på entreprise ved å bruke kontaktskjemaet under.  

3 raske om BFJR

  • HVA ER BFJR

    Rimelig og rask tvisteløsning, men med rådgivende uttalelser. Godt alternativer til alminnelig rettslig prosess.

  • SAKSBEHANDLINGSTID - BFJR

    Rask tvisteløsning. Rådgivende uttalelse på 3-4 uker, mens en oppmannsavgjørelse som er bindende kan ta 4-12 uker. Raskere enn alminnelig rettergang i tingretten.

  • KOSTNADSNIVÅ - BFJR

    Rimelig tvisteløsning - normalt mellom kl 12 000 - 50 000 ekskl. mva.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Siste nyhet

Kontakt oss