Entreprisekontoret

Ring oss nå:

970 01 943

3 typiske feil underentreprenører gjør

…og løsningene på hvordan du unngår de!

I entrepriseforhold inngås det normalt sett en eller annen NS-kontrakt. Disse er godt balansert, men tendensen er at hovedentreprenøren kommer med sin særavtale hvor alt skyves på deg som underentreprenør. Eksemplene nedenfor er tatt fra vårt arbeid med underentreprenører, hvor disse tre har vært klassiske gjengangere. I stedet for at du skal oppleve dette selv, og lære på den harde måten, har vi lagd denne artikkelen for deg. Da kan det være at du sparer deg for hodebry og unødvendige advokattimer.

Det er store forskjeller mellom å velge eksempelvis NS 8415 og NS 8417 hva gjelder ansvar. Nedenfor har vi forsøkt å lage en enkel og skjematisk oppstilling på hva du som underentreprenør må passe på av feller.

Tabbe #1 – valg av feil NS-kontrakt

Feil: Valg av feil NS-kontrakt. Underentreprenør påtar seg ansvar som ikke var meningen med tilbudet. Dette er en klassisk feil, hvor underentreprenør ikke tar seg tiden til å undersøke hva det faktisk betyr om man underskriver en NS 8415, NS 8416 eller en NS 8417 kontrakt. Det er også et velkjent problem at man ikke forstår hva eventuelle forskjeller i særavtalen innebærer.

Løsning: Inngi tilbud med kort beskrivelse på det som gis pris på. Nevn forutsetningene for tilbudet, samt hvilken NS dere legger til grunn. Lag gjerne en mal for bedriften deres, slik at alle som utarbeider tilbud vet hva som må være med som et minimum.

NB: Tilbud med grunnlag i NS 8145 betyr at hovedentreprenør er ansvarlig for postene som ikke er gitt pris på. Et tilbud med NS 8417 i bunn skyver ansvaret til deg som underentreprenør for eksempelvis ikke prisede poster, hvis disse poste var nødvendig for å få prosjektet i mål.

Tabbe #2 – godta nye avtalevilkår etter at tilbudet er akseptert

Feil: Akseptere nye avtalevilkår fra hovedentreprenør etter at tilbudet er akseptert. Hovedentreprenør kommer tidvis med nye avtaleutkast etter at tilbudet og forutsetningene er akseptert. Disse vil normalt sette deg som underentreprenør i en dårligere stilling.

Løsning: Krev at avtalen formes i samsvar med tilbud/aksept. Hvis du vil likevel være løsningsorientert, så kan du forhandle deg til ekstra betaling og/eller tid for de nye postene.

NB: Sjekk at samme NS er nevnt i både tilbudet og i avtalen. Det kan skape unødvendig krøll om dere ikke følger med her. I NS-kontraktene står det hvilke kontraktsdokumenter som gjelder dersom det er motstrid mellom disse. Hvis det ikke står noe annet i særavtalen, så vil selve avtaledokumentet gå foran tilbudet. I så fall vil hovedentreprenøren kunne bli hørt med at NS nevnt i avtalen gjelder i deres nye byggeprosjekt.

Tabbe #3 – back-to-back-klausuler

Feil: Akseptere back-to-back klausuler uten å tenke på konsekvensene
Ofte er tanken god, men det kan da hende at du har sagt seg enig i at du ikke får betalt dersom hovedentreprenør ikke får betalt.

Løsning: Det er flere forhold som underentreprenør bør få avtalefestet ved siden av en ev. back-to-back klausuler.

NB: Les gjennom hele særavtalen; står det noe om back-to-back? Vær forsiktig med å akseptere dette, selv om vederlaget frister.

Mens vi har deg på «tråden»; har du kontroll på sluttoppgjøret?

Har du tråkket i den berømte salaten og trenger sparring med en entrepriseadvokat?

Det er ikke umulig at du som leser dette faktisk har havnet i en lignende situasjon. Vi bistår en rekke byggherrer, totalentreprenører og underentreprenører i det daglige. Det er bare å bruke kontaktskjemaet på siden for å komme i kontakt med oss for en hyggelig prat. Det første tapet er som hovedregel den billigste, dvs. det er trolig rimeligere å få dette avklart nå enn å vente enda lenger.

Kilde: gjengitt fra Aki Viitalas Linkedin status av 2. februar 2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Siste nyhet

Kontakt oss