Entreprisekontoret

Ring oss nå:

970 01 943

Foreldelsesfrist – 1 år på å ta ut stevning etter Forliksrådets innstilling [Ny høyesterettsdom 24. april 2023]

Høyesterett om foreldelsesfrist

Debatten som har pågått i noen år har vært om man har tre eller 12 måneder på å ta ut stevning etter Forliksrådets innstilling. Om fristen omtalt i NS 8407 er en søksmålsfrist eller egentlig en foreldelsesfrist.

Vi ønsker, som alltid , å gi deg den enkleste og mest folkelige oppsummeringen av det nyeste nye innen entreprisejuss. Nedenfor oppsummerer vi dommen i tre avsnitt og deretter går vi litt mer i dybden på hva dette egentlig handler om.

Frist for stevning etter Forliksrådets innstilling i et nøtteskall – HR-2023-766-A

Kjernen for saken er om forliksklage avbryter søksmålsfristen helt og holdent eller om entreprenøren må ta ut en stevning etter Forliksrådets innstiling – og hvis ja, hvor raskt i så fall?

Høyesterett har konkludert med at entreprenører med avtaler som bygger på NS 8407 har en søksmålsfrist på 8 måneder fra overtakelse. Du må med andre ord som et minimum ta ut forliksklage mot byggherre innen 8 måneder.

Hvis denne fristen avbrytes tidsnok med en forliksklage, så vil saksbehandlingen normalt ende i en innstilling. Med andre ord, Forliksrådet avgjøre ikke noe som helst.

Da har spørsmålet vært – hvor lang tid har entreprenøren på å ta ut stevning etter denne innstillingen? Alternativene har vært 3 og 12 måneder.

Høyesterett har konkludert med at entreprenører har ett år på seg til å ta ut stevning etter at Forliksrådet har innstilt saken.

Høyesterett setter punktum for stor debatt – klargjør frist for stevning etter Forliksrådets innstilling

Høyesterett har 24. april 2023 avklart en viktig problemstilling innen entrepriseretten om foreldelsesfrist og søksmålsfrist. Det er nå fastslått at fristen for å ta ut stevning er ett år fra datoen Forliksrådet innstilte saken. Dette har stor betydning for partene i tvisten, da entreprenøren kan tape kravet overfor byggherre dersom fristen oversittes.

Saken her gjaldt arbeidet på en barnehage, hvor kommunen var byggherre og KF Entreprenør AS var totalentreprenør.

Mellom partene ble de enige om å inngå en avtale som bygde på NS 8407.

La oss se på hva Høyesterett vurderte, og ikke minst – hva kom de til?

Høyesteretts vurdering av frister i entreprisetvister

Høyesterett har først konkludert med at «nødvendige skritt for å iverksette ordinær rettergang» i henhold til NS 8407 punkt 35.2 b betyr at en forliksklage må følges opp i samsvar med tvisteloven § 18-3 for at de omtvistede kravene skal være i behold.

Men; Forliksklagen betyr ikke at fristen i NS 8407 punkt 35.2 b er avbrutt endelig og for alltid.

Høyesterett gikk da over på å vurdere om fristen i NS 8407 punkt 35.2 b omfattes av tvisteloven § 18-3 annet eller tredje ledd. Forskjellen er at annet ledd går på foreldelsesregler og gir deg en frist på 12 måneder på å ta ut stevning etter Forliksrådets innstilling. Tredje ledd på sin side omhandler rene søksmålsfrister og da gis det tre måneder for å ta ut stevning etter Forliksrådets innstilling.

Ettersom man omtaler 8-månedersfristen som en søksmålsfrist – så skulle man tro at det var tre måneder. Det viser seg ikke å stemme. La oss se på hvorfor.

Er NS 8407 punkt 35.2 b en foreldelsesfrist eller en søksmålsfrist etter tvisteloven § 18-3 annet /tredje ledd?

Høyesterett stilte spørsmålet om fristen oppstilt i NS 8407 punkt 35.2 b faktisk er en søksmålsfrist eller en foreldelsesfrist. Her kom retten frem til at fristen i punkt 35.2 b må regnes som en avtalt materiell foreldelsesfrist. Dette er basert på fristens innhold, ordlyd, systematikk i standardkontrakten, kontraktens forhistorie og hvordan den praktiseres.

Sagt på fint: Høyesterett har sett på hvordan ordlyden er i bestemmelsen, historikk og hva som er den faktiske virkningen av bestemmelsen dersom fristen ikke avbrytes.

Sagt enkelt: Her har Høyesterett løftet blikket og vurdert om bestemmelsen ser ut som en foreldelsesfrist, lukter som en foreldelsesfrist og smaker som en foreldelsesfrist- da må det være en foreldelsesfrist.

Konklusjon og praktiske råd for entreprenører om fristen for stevning

Endelig har denne farlige og noe ukjente fellen blitt fjernet!

Alle entreprenører gleder seg nok over at Høyesterett kom altså til at fristen i NS 8407 punkt 35.2 b er en materiell foreldelsesfrist, og at tvisteloven § 18-3 annet ledd derfor gjelder med sine 12 måneder for å ta ut stevning etter Forliksrådets innstilling.

Vår sterke anbefaling: For å opprettholde den fristavbrytende virkningen av forliksklagen, er fristen for å ta ut stevning etter forliksrådets innstilling ett år.

Det er viktig å merke seg denne fristen for å unngå at man mister retten til å få saken behandlet videre og dermed tape kravet sitt.

Spørsmål? Da kontakter du oss som entreprenørens beste venn – bruk kontaktskjemaet.

Har du forresten lest vår mest leste artikkel om sluttoppgjør?


Kilder:

Domstol.no – link til dommen

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Siste nyhet

Kontakt oss