Entreprisekontoret

Ring oss nå:

970 01 943

Hvem har ansvaret for grunnforhold etter NS 8407

Byggherrens ansvar for grunnforhold

Her er 3 tips totalentreprenør må vite om byggherrens ansvar for grunnforhold Det er mange tvister mellom byggherrer og totalentreprenører om hvem som bærer ansvaret for grunnforhold. I denne artikkelen har vi følgende scenario: Partene har avtalt at NS 8407 ligger i bunn og det er ikke avtalt noe annet i en særavtale. Vi skal […]