Sluttoppgjør entreprise – oppdatert guide 2023

Sluttoppgjør entreprose

https://www.youtube.com/watch?v=H8ow-jdcjM8 Samtlige byggeprosjekter avsluttes med et sluttoppgjør Hva er et sluttoppgjør i entreprise? Sluttoppgjøret i en entreprisekontrakt begynner med at byggeprosessen er ferdig, bygget er overlevert og nå ønsker du som entreprenør å få betalt for alt det arbeidet du har utført. Alle bygg- og anleggsprosjekter skal avsluttes med et sluttoppgjør. Der vil entreprenøren har […]

1 ting du må vite – hvordan kreve regulering av mengder ETTER sluttoppgjøret

Regulering av mengder etter sluttoppgjør

Får mindre betalt enn det som står i sluttoppstillingen? Du er bergsprengingsentreprenør, og jobber som underentreprenør på et vegbyggingsprosjekt. I denne situasjonen står alt på spill for deg. Selskapet ditt er kommet i en lei likviditetsskvis, så det er viktig å få inn penger raskt. Heldigvis klarer du å holde prosjektet gående, med god fremdrift. […]