Entreprisekontoret

Ring oss nå:

970 01 943

1 ting du må vite – hvordan kreve regulering av mengder ETTER sluttoppgjøret

Får mindre betalt enn det som står i sluttoppstillingen?

Du er bergsprengingsentreprenør, og jobber som underentreprenør på et vegbyggingsprosjekt. I denne situasjonen står alt på spill for deg. Selskapet ditt er kommet i en lei likviditetsskvis, så det er viktig å få inn penger raskt. Heldigvis klarer du å holde prosjektet gående, med god fremdrift. Du trenger trolig regulering av mengder, men sluttoppgjøret er allerede ferdig.

I sluttoppstillingen krever du oppgjør for sprenging av totalt 30 000 m3 etter prosess 22.1 i prosesskoden til Statens vegvesen. I kontrakten var det estimert 20 000 m3, så du har sprengt 10 000 m3 enn estimerte mengder. Du sender sluttoppgjør på vanlig måte etter NS 8406 pkt. 25.1, og hører ingenting fra hovedentreprenøren.

To måneder etter sluttfakturaen ble sendt skjer det noe: hovedentreprenøren har slått seg fullstendig vrang. Han sier at du har vært helt på bærtur i beregningen av mengdene, og viser deg et målebrev som sier at du ikke har krav på noe mer enn 25 000 m3, med andre ord 5 000 m3 mindre enn det du hadde med i i din sluttfaktura.  

Du skjønner ingenting. Sluttfakturaen din skal jo være rett? Men hovedentreprenøren virker overbevisende. Det er tross alt en stor bedrift, med folk som har tung erfaring med prosesskoden fra SVV. Dessuten trenger du penger raskt for å holde bedriften gående. Du ender opp med å akseptere 25 000 m3, selv om du har en mistanke om at det her er noe muffens.

Noen måneder etterpå tenker du at du skal ta en dobbeltsjekk på hvilke mengder som er rett. Du kontakter derfor Statens vegvesen og spør om å få innsyn i hvilke mengder vegvesenet hadde godkjent etter prosess 22.1 i forholdet mellom SVV og hovedentreprenøren.

…og her viser det seg at du hadde helt rett. Hovedentreprenøren har faktisk fått oppgjør for 30 000 m3. Med andre ord har hovedentreprenøren fått oppgjør for de mengdene du har krevde av ham, mens du fikk oppgjør for 5000 m3 mindre.

Det er lett å bli forbannet av mindre. Men hva gjør du? Etter NS 8406 pkt. 25.1 fjerde avsnitt kan du jo ikke endret kravet ditt etter at du har sendt inn sluttoppstillingen. Og det er nøyaktig det samme hovedentreprenøren sier til deg. Han sier at når du tross alt har blitt enig om å få betalt kun 25 000 m3, så kan du ikke kreve å få betalt mer.

Så hvordan i all verden kan du kreve regulering av mengdene etter sluttoppgjøret? Vi forklarer deg hvordan!

Eksempelet ovenfor er ikke tatt helt ut av luften. Det er nemlig løst inspirert fra en dom av 30. september 2019 fra Sogn og Fjordane tingrett. Dommen gjaldt prosjektet E39 Lavik-Skei. I denne saken var situasjonen motsatt. Entreprenøren hadde krevd for store mengder i forhold til det som var utført.

Byggherren hadde akseptert mengdene, og ble senere klar over at entreprenøren hadde utført mindre mengder enn det han hadde betalt for. Tingretten sa da at selv om NS 8406 pkt. 25.2 i utgangspunktet stenger døren for regulering av mengdene etter sluttoppgjøret, var det likevel adgang til det i den saken. Grunnen til det var fordi at det å kreve oppgjør etter for store mengder i forhold til hva som var utført var i strid med avtaleloven § 33. Tingretten uttalte at:

«Retten finner det videre klart at den utbetaling og det volum partene kom frem til i sluttforhandlingene var basert på opplysninger fra [entreprenøren] om at det også rent faktisk var tatt ut tilsvarende gravemengder.

(…)

Ut fra den fremlagte korrespondansen, finner retten det mest sannsynlig at også [entreprenøren]forsto at SVV hadde denne forutsetningen, også under sluttforhandlingene.

(…)

I lys av de nevnte omstendighetene omkring avtaleinngåelsen, herunder SVVs synbare forutsetninger og det mangelfulle til dels villedende underlagsmaterialet, vil det etter rettens syn stride mot redelighet og god tro å gjøre avtalen gjeldende, jf. avtaleloven § 33.»

Tilsvarende vil gjelder også i forholdet mellom hovedentreprenører og underentreprenører hva gjelder regulering. Det betyr at dersom hovedentreprenøren bevisst villeder deg til å tro at du har krav på mindre mengder enn du har, så kan det hende at du kan kreve å foreta en regulering av mengdene etter sluttoppgjøret etter avtaleloven § 33.

Andre alternativ kan også være å anføre brudd på avtaleloven § 36 eller bristende forutsetninger, men dette er noe du må få avklart i samråd med en advokat. Har du kommet i en tvist og ønsker en snarlig løsning? Les vår artikkel om BFJR. Besøk gjerne også BFJRs egne sider.

Har du et sluttoppgjør der du sliter med å få betalt? Får ikke det med regulering av mengder til å stemme helt? Husk at du alltid kan få tak i kompetente advokater hos oss som er spesielt på entreprise ved å bruke kontaktskjemaet under.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Siste nyhet

Kontakt oss

Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og annonser et personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner og for å analysere trafikken vår. Vi deler dessuten informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid, som kan kombinere den med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres. Du godtar automatisk vår bruk av informasjonskapsler ved besøk.  Les mer i vår cookie-policy