Entreprisekontoret

Ring oss nå:

970 01 943

2 tips – bruk NS 3420 for å få godkjent endringsmelding

NS 3420 - få betalt for endringer

Vil du vite hvordan du kan bruke NS 3420 for å få godkjent endringsmeldingen din? Her kommer en kjapp case som forklarer hvordan!

Du utfører grunnarbeider og skal lage en VA-grøft for byggherre. Før du inngir tilbud, så tar du en kikk på traseen. Grunnforholdene ser fine ut, og det kan se ut som at det er lite fjell i området. Etter du har vært på befaring, lager du et tilbud til byggherren. I tilbudet inngir du en pris per lengdemeter for en post som «Omfatter alle arbeider som måtte oppstå under graving av grøft». Byggherren aksepter tilbudet, og du setter i gang med arbeidene.

Så snart du setter spaden i jorden kommer problemet. Det viser seg at det er fullt av fjell i traseen. Dette var ikke med i tilbudet ditt! Du sender en endringsmelding til byggherren, og sier at du må få vederlagsjustering fordi at sprenging ikke var inkludert i tilbudsprisen. Byggherren blånekter og sier at sprenging er inkludert fordi at kontrakten dekker alle arbeider for graving.

Har byggherren rett? Åpenbart ikke. Graving og sprenging er to forskjellige arbeidsoperasjoner. Men hva hjelper vel det, når byggherren har satt seg på bakbeina? Da må du vise til noen kilder som kan være med på å forklare at sprengningsarbeid ikke er inkludert i en post for graving.

Det er her NS 3420 kommer inn. Rent formelt kan NS 3420 bare brukes direkte når det er avtalt å være en del av kontrakten. NS 3420 har likevel en viktig indirekte betydning, fordi at den angir forholdsvis uttømmende hva som er normalt å regne med som inkludert i forskjellige arbeidsoperasjoner. Derfor vil NS 3420 være relevant selv om den ikke er en del av kontrakten.

I vår sak er det to ting du kan gjøre for å overbevise byggherren om at sprenging ikke er en del av posten for graving. Det kan du gjøre ved å (1) vise til hva NS 3420 anser å være inkludert i arbeidsoperasjonen for graving og (2) vise til hvilken inndeling NS 3420 har mellom arbeidsoperasjonene graving og sprenging.

Kontroll #1: Finne omfanget for arbeidsoperasjonen

For å finne posten for graving må vi slå opp i NS 3420-F (som gjelder grunnarbeider). I FD2.1 har vi posten for «graving av grøft». I bokstav a) for denne posten finner vi hvilket omfang arbeidsoperasjonen har, altså hva den inkluderer. Der står det følgende:

Det står altså ingenting om sprenging i posten for graving av grøft. Dette er et argument for at sprenging ikke skal være inkludert i posten i ditt tilbud som «Omfatter alle arbeider som måtte oppstå under graving av grøft».

Kontroll #2 – finne inndelingen for arbeidsoperasjonen – er det to forskjellige arbeidsoperasjoner?

Den andre tingen du kan gjøre er som nevnt å se i NS 3420 om sprenging og graving er inndelt som to forskjellige arbeidsoperasjoner. I NS3420 er det graving av grøft og sprenging av grøft to forskjellige poster. Se utklippet under.

Det betyr at siden NS 3420 har to forskjellige poster på både graving og sprenging, så er det enda et argument for at sprenging ikke skal være inkludert i posten i ditt tilbud som «Omfatter alle arbeider som måtte oppstå under graving av grøft».

Eksempelet vi har skissert over gjelder riktignok kun for etablering av grøft, men selve fremgangsmåten du benytter NS 3420 på kan brukes i alle forskjellige saker der du diskuterer et krav om endringsmeldinger. Det betyr at om du for eksempel holder på med et byggeprosjekt der spørsmålet er om etablering av lettvegger med gips også må inkludere sparklingsarbeider, så kan du bruke nøyaktig samme fremgangsmåte som ovenfor.

Sliter du med å få godkjent endringsmeldingen din? Husk at du alltid kan få tak i kompetente advokater hos oss som er spesielt på entreprise ved å bruke kontaktskjemaet under.

Har du lest vår artikkel om hvordan du kan etablere sikkerhet for kravet ditt? I tillegg bør du kanskje titte innom et rimelig alternativ for tvisteløsning – BFJR!

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Siste nyhet

Kontakt oss