Entreprisekontoret

Ring oss nå:

970 01 943

𝟐 𝐭𝐢𝐩𝐬 𝐝𝐞𝐫𝐬𝐨𝐦 𝐝𝐮 𝐬𝐤𝐚𝐥 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐬𝐞 𝐚𝐫𝐛𝐞𝐢𝐝𝐞𝐭 ved manglende betaling (𝐍𝐒 𝟖𝟒𝟏𝟕)

Stanse arbeidet ved manglende betaling

Vi ble nylig kontaktet av en totalunderentreprenør, hvor halve vederlaget ikke ble betalt av totalentreprenør og totalunderentreprenør lurte på om de kunne stanse arbeidet. Hvorfor lurte de på det? Jo, i entrepriseforhold gjelder det en «hoppeplikt» for totalunderentreprenører. Samtidig er det likviditetsmessig vanskelig å utføre en rekke arbeidsoppgaver uten å få betaling.

Hele poenget med disse standardene er at prosjektet aldri skal stanse. Rent juridisk sies det pent at et grunnleggende prinsipp er at ytelsene utveksles samtidig. Det betyr normalt sett at man får pølse mot penger. Problemet med entreprisekontrakter er at totalunderentreprenøren må utføre sitt arbeid før pengene kommer på bordet. Det er dermed alltid en risikosport å stanse arbeidet, særlig om det inngås NS-kontrakter.

Hovedregelen om betaling i standardkontrakter

La oss ta det enkle først – hva sier standarden NS 8417 om betaling? Hovedregelen er at entreprenøren kan kreve betaling i takt med det arbeidet som gjøres og de materialer dere tilfører prosjektet. Dersom betaler uteblir lenge nok, vil det gi grunnlag for det denne artikkelen handler om – stansing av arbeidet.

Nedenfor skriver vi kun om NS 8417 som er en standard for totalunderentreprenører. Dersom du sitter i en situasjon hvor du ikke har avtalt en NS i bunn, da kan du likevel stanse. Selv om man ikke har avtalt å bruke standardvilkårene, kan du som totalundeentreprenør likevel ha rett til å stanse arbeidet ved forsinket betaling etter det som kalles alminnelige kontraktsregler.

Stansing av arbeidet – hvor finner jeg bestemmelsen?

I NS 8417 er det heldigvis gitt en sikkerhetsventil for totalentreprenører.

Vi regner med at du har en NS 8417 liggende. Hvis ikke, da må du nok en tur innom Standard Norge, kjøpe den (du kan få den digitalt) og slå opp i punkt i pkt. 29.2.

I det følgende skal vi gi deg to tips som er helt avgjørende for at du skal kunne stanse arbeidet.

Stanse arbeidet NS 8417 

𝐓𝐢𝐩𝐬 # 𝟏 for å stanse arbeidet grunnet manglende betaling – riktig varsling

Totalunderentreprenør kan stanse arbeidet hvis det er gitt 24 timers skriftlig varsel. Her må du legge merke til flere ting. For det første er det tidspunktet – du kan ikke stanse arbeidet umiddelbart.

Totalentreprenør må ha unnlatt å betale (se hva som kreves nedenfor) og først deretter kan du stanse arbeidet med varsel i et døgn i forveien.

Vi minner her om at det er risikosport å stanse arbeidet, og formålet med avtalen er at tvist om penger kommer i sluttoppgjør. Det vil også gjøre resten av kontraktsforholdetmer betent dersom det dukker opp flere spørsmål etter betaling.

Videre er det viktig at du ikke sender dette varslet til hvem som helst. Varslet må sendes til avtalt kontaktperson. Vi anbefaler at lagrer kopi av eposten i en egen mappe, som du kan vise frem dersom det blir problemer i ettertid.

𝐓𝐢𝐩𝐬 # 𝟐 for å stanse arbeidet – det må mer til enn bare en ubetalt faktura

En totalunderentreprenør har anledning til å stanse arbeidet, men du kan ikke stanse pga alle mulige mislighold. Det skal en del til ettersom terskelen er at totalentreprenøren vesentlig misligholder betalingsforpliktelsen.

En annen grunn kan være at det er klart at det vil skje. Det kan være at de sier at de skal unnlate å betale, de opplyser om likviditetsproblem eller du får meddelt at totalentreprenører kommer til å gå konkurs. Vi har skrevet en artikkel om hva som skjer med materialene dine ved konkurs – er det bare å hente?

Risikoen med å stanse arbeidet

Hvorfor er dette viktig? Det er viktig fordi en manglende varsling kan føre til at dere får et erstatningsansvar for urettmessig stansing av arbeidet. I tillegg vil du normalt kunne ha krav på mer tid (fristforlengelse) og mer penger (vederlagsjustering) dersom stansingen fører til problemer hos totalunderentreprenøren. I så fall må totalunderentreprenøren passe på å varsle også om det – ikk bare stansingen.

Vi anbefaler at varslet er godt nok dokumentert og forklart med hensyn til hva som har skjedd og hva som er det rettslige grunnlaget for kravet. Da kan totalentreprenøren enklere og raskere ta stilling til om stansingen er rettmessig.

𝐁𝐨𝐧𝐮𝐬𝐭𝐢𝐩𝐬 – hvordan få mest mulig ut av situasjonen

Som i de fleste tilfeller, så løper det en forsinkelsesrente hvis en faktura ikke betales. Her bør du huske på å legge på forsinkelsesrente fra dag 1 etter forfall. Hvis du lurer på hva forsinkelsesrenten er for tiden (den endres hvert halve år), da kan du bruke denne kalkulatoren. Per i dag, 8. mars 2023, er forsinkelsesrenten på 10,75 %. Normalt varierer den mellom 8-10 %.

Bli gjerne med i vår lukkede Facebook-gruppe, som er den største gruppen for entreprenører (over 1300 medlemmer per i dag).

Entrepriseadvokater som kan se på om du kan stanse arbeidet

Det du må stille spørsmål er om du tar risikoen ved å fortsette arbeidsoppgavene uten å få betalt eller om du tør å stanse arbeidet. Det kan være en effektiv virkemiddel å stanse arbeidet, da dette tiltaket vil skape problemer i kontraktsforholdet mellom byggherre og totalentreprenør, hvor det kan blant annet påløpe dagmulkt.

Dette tiltaket må imidlertid gjøres riktig. Noe du lurer på i den forbindelse? Hvorfor ikke sparre litt om saken med en jovial advokat, som forklarer hva du kan og ikke kan gjøre? Bruk kontaktskjemaet på siden eller telefonnummeret øverst. Vi ser frem til å høre fra deg.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Siste nyhet

Kontakt oss